Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Người Dân Tộc Thiểu Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Mar 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-11_0-7-9.png
  Nội dung trang thông tin tóm tắt những đóng góp mới của Luận án
  - Một là, luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, rút ra một số nội dung có liên quan cần tiếp tục giải quyết trong Luận án.
  - Hai là, luận án làm rõ các khái niệm: (i) Cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; (ii) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; (iii) Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và xác định được các nội dung; phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Văn Tiến; GS.TS. Trần Trung
  • Tác giả: Hà Trọng Nghĩa
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39131
  https://drive.google.com/uc?id=1pL29zsefJI1llbtvktMRMPyzFfjLTsGJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page