Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Đối Với Các Công Trình Xây Dựng Dân Dụng Có Nguồn Vốn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Feb 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Đối Với Các Công Trình Xây Dựng Dân Dụng Có Nguồn Vốn Từ Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk
  Đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng dân dụng là hoạt động có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quan trọng làm thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.
  Hoạt động đầu tư XDCB đối với các công trình dân dụng từ NSNN của nước ta nói chung đã đạt được một số thành quả đáng kể như: nguồn vốn đầu tư đã đa dạng hơn, qui mô vốn đầu tư tăng qua các năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích hợp, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình dân dụng đã tạo ra được hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế khá vững chắc, tạo ra tiềm lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đăng Quế
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Mai
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện hành chính Quốc gia 2017
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/DF188891ED5F78A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page