Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Giảm Nghèo Bền Vững Tại Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Nov 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về giảm nghèo bền vững và quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững, tác giả đánh giá đã đánh giá chung các công trình đó và đưa ra các nội dung luận án có thể kế thừa và các khoảng trống đặt ra cần tập trung nghiên cứu.
  Thứ hai, làm rõ cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đồng thời tác giả cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở một số quốc gia, và một số địa phương khác ở Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong thời gian tới.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Thao, TS. Nguyễn Thị Hường
  • Tác giả: Lê Khánh Cường
  • Số trang: 245
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35922
  https://drive.google.com/uc?id=1v8qwRTkcNcXKs5yoVY2Ms0kVBo8Oux8L
   

Share This Page