Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Tiểu Học Trên Địa Bàn Tây Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Sep 8, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một là, luận án quan niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục tiểu học (GDTH) là sự chấp hành, điều hành bằng quyền lực nhà nước của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với toàn bộ hoạt động GDTH trên cơ sở phân cấp quản lý, kết hợp QLNN theo ngành và theo lãnh thổ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội các vùng miền; bảo đảm hình thức, nội dung và chất lượng GDTH nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, tạo nguồn phát triển nhân lực các địa phương và của đất nước.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết, PGS. TS. Nguyễn Văn Lê
  • Tác giả: Hồ Hoàng Thanh Vân
  • Số trang: 203
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31808
   

Share This Page