Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Báo Chí Ở Quảng Ninh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Báo Chí - Truyền Thông' started by quanh.bv, Dec 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-4_22-1-16.png
  Làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, nội dung và phương thức quản lý, cơ sở chính trị - pháp lý về quản lý hoạt động báo chí; Khảo sát thực trạng, từ đó phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí ở Quảng Ninh thời gian qua; Đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí ở tỉnh Quảng Ninh thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Hòa
  • Tác giả: Trịnh Thị Thanh
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6588
  https://drive.google.com/uc?id=1y1vS-mTb6ws1UdKi9jI9njcnmCp_ZHoB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page