Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Nghệ Thuật Biểu Diễn Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính' started by admin, Jun 6, 2024.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-6-6_15-7-23.png
  Nghiên cứu cơ sở lí luận và pháp luật về quản lí nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện quản lí nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn; từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động này.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật hiến pháp, luật hành chính
  • Tác giả: Mai Việt Dũng
  • Hướng dẫn Ts Nguyễn Hoàng Anh
  • 114 Trang
  • File PDF-SCAN
  • ĐH Luật Hà Nội 2020
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/158QbbQvmgFMsPpJ2qEgmvU9RodmS71l3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page