Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_13-20-1.png
  Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Trên cơ sở kế thừa kết quả của những công trình nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến đề tài, Luận án đã có những đóng góp mới về phương diện khoa học sau đây: Thứ nhất, về mặt lý luận, Luận án đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, cụ thể là đã luận giải và đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, trong đó có sự phân tích, so sánh với các khái niệm khác như: quản lý lý lịch tư pháp, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Luận án đã chỉ ra được nội dung của quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp cũng như các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; chỉ ra chủ thể thực hiện quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hiền, TS. Nguyễn Thị Kim Thoa.
  • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương
  • Số trang: 152
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=41218
  https://drive.google.com/file/d/1xvJ_OFIeJx0F0vE0z08w2S8SfaEBhaDj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page