Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Phát Triển Đội Ngũ Công Chức Cấp Xã Người Khmer Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Aug 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Một là, luận án quan niệm quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số là quá trình tổ chức, điều hành các phương tiện, công cụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng và hoàn thiện đội ngũ công chức người dân tộc thiểu số đủ về số lượng, đạt về chất lượng với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước ở sở. Hai là, luận án tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, rút ra giá trị tham khảo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Ngô Thành Can
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
  • Số trang: 204
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.24&view=35546
  https://drive.google.com/uc?id=1MTgrz-EFvlXqSiO14VKOEYL-GIYcaTeJ
   

Share This Page