Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Của Chính Quyền Địa Phương Cấp Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Quản Lý' started by quanh.bv, Dec 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-21_1-10-34.png
  Quản Lý Nhà Nước Về Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Của Chính Quyền Địa Phương Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thành Phố Hà Nội
  Luận án đã hệ thống hóa các công trình nghiên cứu quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới và tại thành phố Hồ Chí Minh, về vai trò của nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó làm rõ nội hàm về quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với chính quyền cấp tỉnh và tại Hà Nội, đó là việc xây dựng các quy hoạch, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Khoa học quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đăng Núi
  • Tác giả: Nguyễn Minh Tuân
  • Số trang: 191
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=38478
  https://drive.google.com/uc?id=1oQtdWoRjPyiSc1LXtmeP8aQ5wXWXSDhw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page