Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Hướng Bền Vững Tại Tỉnh Tuyên Quang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Nov 28, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Nhà Nước Về Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Hướng Bền Vững Tại Tỉnh Tuyên Quang
  Từ khi nước ta chính thức bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, với thực trạng nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn như cơ chế bao cấp của nhà nước trở nên lỗi thời và không tạo được động lực phát triển kinh tế đất nước; quy mô nền kinh tế nhỏ, các ngành sản xuất cơ bản thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; trình độ phát triển của lực lượng lao động còn kém; thiếu hụt nguồn vốn cho phát triển kinh tế đất nước… Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Cùng với quá trình hội nhập, để giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn và công nghệ, Việt Nam đã chủ trương mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, biến nguồn vốn này trở thành động lực phát triển kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Anh
  • Tác giả: Nguyễn Thành Nam
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97059
  https://drive.google.com/uc?id=1fIF7vCQda_xWN5D3SJhYinULLz3ISM-U
   

Share This Page