Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Thu Từ Khai Thác Công Trình Đường Bộ Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by quanh.bv, Mar 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thứ nhất
  , Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận, đúc rút cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ trong điều kiện xuất hiện các khoản thu mới với công nghệ quản lý thay đổi và mạng lưới đường bộ ngày càng phát triển hiện đại. Làm rõ thu từ khai thác công trình đường bộ gồm những khoản gì; thế nào là quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ; mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, những tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Sang, PGS.TS Vũ Trọng Tích
  • Tác giả: Hoàng Ngọc Sơn
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông vận tải 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=36888
  https://drive.google.com/uc?id=1B7_j4eEQVvjnLKG-FIpCq4324aLlL9rU
   

Share This Page