Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Sắt Thạch Khê

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Aug 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Sắt Thạch Khê
  Con người là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Công việc thành công thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Qua lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ và sức mạnh của tập thể quyết định đến sự thành bại của tổ chức. Trong những năm qua, tác động của mở cửa hội nhập của Việt Nam với thế giới đã thổi một luồng gió mới vào tư duy của Doanh nghiệp, giúp các chủ doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của quản lý nhân lực cũng như việc làm sao tạo được môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến cũng như đưa ra các chế độ lương thưởng để giữ chân người tài.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Thị Hồng Điệp
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Nhân
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62637
   

Share This Page