Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhân Lực Tại Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Sep 5, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Nhân Lực Tại Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội
  Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay thì vấn đề nhân lực và quản lý nhân lực là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Con người là tài sản quan trọng nhất và là yếu tố không thể thiếu đối với sự thành công của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, chỉ có quản lý con người, quản lý nhân lực hiệu quả mới có thể nâng cao được sức mạnh và lợi thế cạnh tranh cho quốc gia, tổ chức. Trên thực tế, những giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực và quản lý nhân lực của mỗi quốc gia có thể có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản nhất mà hầu như tất cả các nước đều dành sự quan tâm đặc biệt trong chính sách xây dựng phát triển nhân lực, đó là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chi
  • Tác giả: Bùi Thị Huyền
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh Tế 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62286
  https://drive.google.com/uc?id=1Lc2zJYxHC_RILsicDuJSJaUIhnYUK4g5
   

Share This Page