Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Ngầm Tại Các Đô Thị Vùng Kinh Tế Trọng Điểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Mar 17, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Ngầm Tại Các Đô Thị Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
  Giải pháp tích hợp quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm riêng lẻ trong đồ án quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị: tác giả đề xuất lập quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị tích hợp từ quy công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm riêng lẻ (trước đây chưa có quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị, mà nội dung quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được lồng ghép trong quy hoạch đô thị nằm trong quy hoạch của từng bộ môn hạ tầng kỹ thuật; hoặc được quy định trong đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật riêng lẻ đối với thành phố trực thuộc trung ương). Nội dung tích hợp quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm riêng lẻ trong đồ án quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm gồm 6 bước (điều kiện đầu vào; phân vùng quy hoạch; phân nhóm hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá loại hình hạ tầng kỹ thuật tham gia tích hợp; dự thảo tích hợp quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; tích hợp quy hoạch chung xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị). Luận án cũng đã đề xuất các tiêu chí để đánh giá, lựa chọn loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tham gia tích hợp. Kết quả nghiên cứu khác với các nghiên cứu trước đây, góp phần nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trần Thị Hường
  • Tác giả: Nguyễn Văn Minh
  • Số trang: 237
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=28197

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 17, 2017

Share This Page