Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Rủi Ro Trong Hoạt Động Sử Dụng Ngân Quỹ Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Nov 28, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Rủi Ro Trong Hoạt Động Sử Dụng Ngân Quỹ Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam
  Kho bạc Nhà nước đang tiến vào giai đoạn nước rút hoàn thành Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020; trong đó công tác quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ là việc hoàn thành mục tiêu: đổi mới công tác quản lý ngân quỹ nhà nước trên cơ sở hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các công cụ quản lý với mục tiêu đảm bảo an toàn và hiệu quả, gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ Chính phủ. Ngày 25/6/2015, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 được Quốc hội khóa XII thông qua, trong đó Điều 62 quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước; như sau: KBNN quản lý tập trung, thống nhất ngân quỹ nhà nước để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước;
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Anh
  • Tác giả: Đặng Thị Dịu
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97064
  https://drive.google.com/uc?id=16IsTmwfci7wdb1hoSnYafhUTW7duJVAG
   

Share This Page