Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh (Hdbank)

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_16-14-40.png
  Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán, là nội dung quan trọng trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng trong quá trình đổi mới đất nước. Để thực hiện chủ trương này, Việt Nam phải đồng thời xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc cải cách nền kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp nước ngoài, có thêm nhiều đối tác thương mại quan trọng nhưng đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt và phức tạp hơn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Hùng
  • Tác giả: Phạm Thu Trang
  • Số trang: 91
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/13583
  https://drive.google.com/file/d/18TJ1WfmyO_Eta-WLn9JbilGrK9tFrxSJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page