Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Chính Tại Bệnh Viện Ung Bướu Nghệ An

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_4-16-20.png
  Quản lý tài chính là một trong những hoạt động quản lý quan trọng của bất kỳ một tổ chức nào trong điều kiện kinh tế thị trường. Trong lĩnh vực tài chính nói chung, quản lý tài chính là bộ phận tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, là động lực trực tiếp và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu trong đó có các bệnh viện công thuộc các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong những năm gần đây, bước sang thời kì đổi mới, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, trình độ dân trí ngày càng cao, thu nhập của người dân ngày càng tăng đòi hỏi nhu cầu cung ứng các dịch vụ y tế với chất lượng cao. Nhận thức rằng, điều kiện quan trọng đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ của các bệnh viện công lập là sự song hành của việc quản lý tài chính tại các bệnh viện cần được quan tâm và xây dựng
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Phú Giang
  • Tác giả: Hà Thị Ngọc Mai
  • Số trang: 97
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12940
  https://drive.google.com/file/d/1j79LJHj9q-1zL3zgLk6qQWKPp-nF_nkB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page