Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Chính Tại Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_3-27-5.png
  Trong thời kỳ trước đây, người ta thường coi Y tế, giáo dục là ngành “phi sản xuất”. Do đó, các ngành này có các đặc điểm ngược lại với ngành sản xuất vật chất (nông nghiệp hay công nghiệp). Trong giai đoạn trước đổi mới, các ngành phi sản xuất thường ít được đầu tư hơn, mức đầu tư thấp hơn các ngành sản xuất nông nghiệp vì quan niệm không tạo ra giá trị và giá trị sử dụng. Cũng chính vì vậy, chúng ta thường quan niệm rằng cơ sở y tế, khám chữa bệnh thường là cơ quan HCSN có thu của Nhà nước. Từ khi nước ta đổi mới kinh tế, xã hội theo hướng cơ chế thị trường, góc nhìn với ngành y tế, giá dục cũng đã có sự thay đổi lớn về nhận thức và quan điểm.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Vũ Luận
  • Tác giả: Lê Thanh Tâm
  • Số trang: 115
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/14131
  https://drive.google.com/file/d/1PPwmENIOjwwzNfqmgz-tzactoeeieIBs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page