Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Liệu Điện Tử Hiện Hành Tại Văn Phòng Trung Ương Đảng Thực Trạng Và Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandang123, May 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Tài Liệu Điện Tử Hiện Hành Tại Văn Phòng Trung Ương Đảng Thực Trạng Và Giải Pháp
  Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thành phần, nội dung tài liệu điện tử hình thành trong hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng. Nghiên cứu thực trạng, ưu điểm và hạn chế của công tác quản lý tài liệu điện tử tại Văn phòng Trung ương Đảng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài liệu điện tử tại Văn phòng Trung ương Đảng.
  • Luận văn thạc sĩ lưu trữ học và quản trị văn phòng
  • Chuyên ngành Lưu trữ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Lệ Nhung
  • Tác giả: Trần Ngọc Sơn
  • Số trang: 96
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022316&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page