Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Sản Công Sử Dụng Vào Mục Đích Kinh Doanh Tại Trung Tâm Y Tế Huyện Tràng Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-19_21-45-29.png
  Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về tự chủ tài chính theo định hướng của ngành y tế đưa ra, Có thể thấy, sau khoảng mười năm trở lại đây, nhất là từ năm 2006, khi triển khai Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bộ mặt của nhiều bệnh viện công lập đã có thay đổi đáng kể. Nhờ có quyền tự chủ, các bệnh viện có điều kiện thực hiện cơ cấu lại bộ máy, định hướng phát triển nguồn nhân lực và nhất là huy động vốn, mua sắm trang thiết bị hiện đại; có cơ chế đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện để giúp người dân được khám, chữa bệnh bằng những kỹ thuật cao, ngang tầm các nước có nền y học phát triển, đồng thời thu nhập của cán bộ y tế cũng tăng lên, tạo tâm lý ổn định và hài lòng đối với cán bộ y tế. Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP là tất yếu khách quan, phù hợp xu hướng cải cách hành chính, thật sự đã đem lại hiệu quả đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tú
  • Tác giả: Hoàng Trọng Nguyên
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/9430
  https://drive.google.com/file/d/1E1tx-B5yxlfKB7Qd23Td2vWX5TUh4LdO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page