Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Tại Chi Cục Thuế Huyện Tuần Giáo

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-19_2-42-13.png
  Quản Lý Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Tại Chi Cục Thuế Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên
  Trong các nguồn thu thì khoản thu thuế GTGT từ khu vực các doanh nghiệp xây dựng Chiếm tỷ trọng khá cao. Khu vực này đă tạo ra nhiều cơ sở hạ tầng cho xă hội, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân và ngày càng khẳng định vị trí của mình. Đây là nguồn thu lớn cho Ngân sách nhưng việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với khu vực này còn đang gặp phải khó khăn như tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, công tác quản lý thu thuế vẫn còn chưa hiệu quả. Do vậy, công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng sao cho hiệu quả là vô cùng quan trọng, không những đảm bảo nguồn thu ngân sách mà còn mang lại nhiều lợi ích xă hội.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Thị Thành Hồng
  • Tác giả: Hoàng Văn Hoàn
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/8970
  https://drive.google.com/file/d/12n1w4Yd-kOT5xAodMoUtfEB1rHSqX6gL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page