Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Tổng Hợp Lưu Vực Sông Bé Trên Cơ Sở Cân Bằng Tài Nguyên Nước

Discussion in 'Sử Dụng & Bảo Vệ Tài Nguyên' started by quanh.bv, Sep 27, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Tổng Hợp Lưu Vực Sông Bé Trên Cơ Sở Cân Bằng Tài Nguyên Nước
  Cước là rất cần thiết cho sự sống và phát triển. Trong Luật Tài nguyên nước “Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước...” Nước là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất - nước trong thế kỷ 21 còn được xem là quý như dầu mỏ. Nhưng nước không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, hiện nguồn tài nguyên này đang bị khai thác triệt để và chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Để tài nguyên nước trở
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hưng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương
  • Số trang: 194
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2010
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/3116/3669/4/0/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page