Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Triển Khai Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Trong Lĩnh Vực Tài Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-19_2-59-28.png
  Quản Lý Triển Khai Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Trong Lĩnh Vực Tài Nguyên Và Môi Trường Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
  Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian và không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của Nhà nước, là cách thức để các cơ quan Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thực hiện được quyền lợi của mình. Tuy nhiên tại Việt Nam, thủ tục hành chính được đánh giá là chưa thực sự mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 về viêc̣ thưc̣ hiêṇ cơ chếmôṭ cửa , môṭ cửa liên thông taị cơ quan hành chính nhà nước ở điạ phương nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau;giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong xã hội theo hướng gọn nhẹ, công khai, minh bạch, đồng thời góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Anh Bảo
  • Tác giả: Nguyễn Đức Dũng
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/9026
  https://drive.google.com/file/d/1xGGXf6lJqzo_F7fGnMj2JxhJRa1Wss-z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page