Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Truyền Thông Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Của Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Hà Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 19, 2023 at 3:04 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-19_3-2-54.png
  Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến tháng 12/2019, toàn quốc có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 15,185 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 551 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là 15,068 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 13,343 triệu người; bảo hiểm y tế là 85,390 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Bên cạnh những lợi ích thực tế như đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh khi không may bị ốm đau, tại nạn,… hay bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn chia sẻ rủi ro, đảm bảo tính cộng đồng, nhân văn, nhân đạo sâu sắc.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: TS. Đào Minh Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/8716
  https://drive.google.com/file/d/1ydObrQsPl8U6vKUTPa30EkfdG6Fox8kD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page