Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Truyền Thông Thương Hiệu Của Agribank

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-19_3-5-18.png
  Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, mở cửa, hội nhập, “thương hiệu” là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Thương hiệu càng có vai trò quan trong trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Agribank còn đảm đương trách nhiệm chính trị trước Nhà nước là hỗ trợ nông nghiệp và nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Chặng đường 32 năm hình thành và phát triển của Agribank đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh “Tam nông”, chủ lực cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ đặc biệt là cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Minh Châu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/8886
  https://drive.google.com/file/d/1mhDmGm8xFD1y4xBafWgcrW-Chp6N641_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page