Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Ngân Sách Nhà Nước Cấp Huyện Tại Huyện Phú Vang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Ngân Sách Nhà Nước Cấp Huyện Tại Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội, công việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt nhất. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, đặc biệt được sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), các tổ chức quốc tế và nguồn huy động từ nội bộ nền kinh tế của huyện Phú Vang, công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở huyện Phú Vang trong thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, góp phần làm thay đổi cho diện mạo của huyện. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng được nâng cao và hệ thống "điện, đường, trường, trạm" ngày càng được đồng bộ hoá đã tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội của huyện không ngừng tăng trưởng, hoà nhập chung vào sự phát triển của tỉnh và của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý vốn đầu tư còn nhiều bất cập trong các khâu như cấp phát, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư, tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư vẫn còn nhiều.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nguyên Hạnh
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/6109
   

Share This Page