Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Xây Dựng Hạ Ngầm Các Đường Dây, Cáp Đi Nổi Tại Đô Thị Trung Tâm Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 8, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Xây Dựng Hạ Ngầm Các Đường Dây, Cáp Đi Nổi Tại Đô Thị Trung Tâm Thành Phố Hà Nội
  Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010, về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị đã có những nội dung quy định về không gian ngầm, nguyên tắc hạ ngầm (điều 23) và việc hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi (điều 24). Luận án đề xuất bổ sung cụ thể một số nguyên tắc quản lý xây dựng hạ ngầm các đường dây, cáp dùng cho các đô thị nói chung và cho đô thị trung tâm Hà Nội nói riêng như sau:
  Nguyên tắc 1: Hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi phải được thực hiện theo một hệ thống tích hợp đa chức năng hiện đại.
  Nguyên tắc 2: Công tác xây dựng hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi phải được thực hiện triệt để và đồng bộ.
  Nguyên tắc 3: Xây dựng hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi phải xác định ưu tiên ngay trong kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị hay quy hoạch giao thông đô thị.
  Nguyên tắc 4: Phải xây dựng cơ sở dữ liệu và sử dụng các phần mềm tiên tiến để quản lý xây dựng hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến
  • Tác giả: Lê Trần Phong
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=30225
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page