Luận Văn Tốt Nghiệp Quan Niệm Của Ăngghen Về Sở Hữu Trong Tác Phầm Nguồn Gốc Của Gia Đình, Của Chế Độ Tư Hữu

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Jan 30, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quan Niệm Của Ăngghen Về Sở Hữu Trong Tác Phầm Nguồn Gốc Của Gia Đình, Của Chế Độ Tư Hữu Và Của Nhà Nước Với Vấn Đề Sở Hữu Ở Việt Nam Hiện Nay
  Một trong những vấn đề quan trọng của việc nghiên cứu triết học Mác - Lênin là đi sâu vào nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, vì đó là cơ sở xuất phát để nhận thức một cách chính xác và trung thành với tư tưởng của các nhà triết học mácxít. Việc nghiên cứu tác phẩm kinh điển không chỉ là tiếp thu, nhận thức mà còn bảo vệ chủ nghĩa Mác vào thực tiễn. Trong số các tác phẩm của Ph. Ăngghen viết trong thời kỳ (1883- 1889), tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” được coi là tác phẩm đặc biệt – là một trong những tác phẩm chủ yếu tiếp tục phát triển tư tưởng thiên tài của C.Mác: Quan niệm duy vật về lịch sử.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Ngọc Liêu
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98340
  https://drive.google.com/uc?id=1HjWZXTEjhjRnzbqmbsky4bgSDfkp__Lo
   

Share This Page