Luận Văn Thạc Sĩ Quan Niệm Của Nho Giáo Tiên Tần Về Hiếu Và Những Biểu Hiện Của Nó Trong Quốc Triều Hình Luật

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Aug 7, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Niệm Của Nho Giáo Tiên Tần Về Hiếu Và Những Biểu Hiện Của Nó Trong Quốc Triều Hình Luật
  Xã hội Việt Nam trải qua hơn một nghìn năm bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, hệ tư tưởng và các giá trị văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt từ xa xưa. Trong đó, Nho giáo giữ vai trò chủ đạo có ảnh hưởng lớn đến văn hóa, đạo đức người Trung Quốc và Việt Nam. Tư tưởng trong Nho giáo đã được đúc kết thành những giá trị của con người, giá trị ứng xử và những quan hệ trong xã hội. Tu thân - tề gia - trị quốc- bình thiên hạ là những yêu cầu căn bản để giải quyết các vấn đề trong xã hội. Quan niệm Hiếu hay đức Hiếu là chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người, cụ thể là đức Hiếu trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái và trong quan hệ giữa vua với dân.Thế kỉ XV được coi là một trong những giai đoạn bản lề trong tiến trình lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung và tiến trình phát triển của Nho giáo Việt Nam nói riêng (thế kỉ X, XV và XIX).
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Tịnh
  • Tác giả: Võ Ngọc Quân
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63666
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page