Luận Văn Thạc Sĩ Quan Niệm Về Con Người Trong Triết Học Của Immanuel Kant

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-13_0-43-39.png
  Luận văn phân tích làm rõ những điều kiện kinh tế - chính trị, xã hội cũng và những tiền đề khoa học và tư tưởng cho sự hình thành quan niệm về con người trong triết học của Kant; Phân tích những nội dung cơ bản trong quan niệm về con người trong triết học của Kant; Đánh giá những giá trị và hạn chế trong quan niệm về con người của Kant.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Văn Phòng
  • Tác giả: Nguyễn Vân Hạnh
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2011
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/159
  https://drive.google.com/uc?id=1jpgZBs3j9tdenzepd4GiZXcH_iFr66o1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page