Luận Văn Thạc Sĩ Quan Niệm Về Đạo Đức Và Pháp Quyền Trong Triết Học Immanuel Kant

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Apr 12, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quan Niệm Về Đạo Đức Và Pháp Quyền Trong Triết Học Immanuel Kant
  Kant người sáng lập triết học cổ điển Đức, nhà tư tưởng vĩ đại mà cho đến ngày nay những tác phẩm của Kant vẫn đang được các nhà nghiên cứu quan tâm và tìm hiểu. Các bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học, các luận văn, luận án tiến sĩ, các sách chuyên khảo về ông vẫn đều đặn được in ra. Bởi di sản của ông để lại hết sức phong phú và phức tạp đi vào nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nêu lên những ý tưởng mới, trừu tượng, nhiều mâu thuẫn. Cho đến nay dù có rất nhiều công trình nghiên cứu về Kant nhưng không phải ai cũng hiểu ông một cách hoàn toàn giống nhau, người ta có thể chấp nhận hoặc phê phán ông từ nhiều phía khác nhau. Nhưng dù phê phán thế nào thì người ta cũng đều thừa nhận rằng Kant là nhà triết học, nhà văn hóa vĩ đại của nhân loại. Nhiều tư tưởng của ông từng là cơ sở cho không ít quan niệm triết học và các cuộc tranh luận trên thế giới. Trong đó tư tưởng về đạo đức và pháp quyền là một trong những vấn đề cốt yếu trong triết học thực tiễn của Kant.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Hạnh
  • Tác giả: Lại Thị Mai
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70458
  https://drive.google.com/uc?id=1izuXbQYQqa56vlJc4-e9QRB04-bZdGmB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page