Luận Văn Thạc Sĩ Quan Niệm Về Lý - Khí Của Lê Quý Đôn Qua Tác Phẩm Vân Đài Loại Ngữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-13_12-46-35.png
  Lê Quý Đôn là một nhà bác học kiệt xuất trong lịch sử dân tộc. Ông đã để lại nhiều trước tác có giá trị đặc biệt về nhiều phương diện. Theo những tài liệu chúng tôi khảo sát được, có ít nhất bốn Luận án Tiến sĩ nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến Lê Quý Đôn đã được bảo vệ thành công. Về Văn hoá học thì có Lê Quý Đôn với sự phát triển của nên thư tịch Việt Nam của Phạm Hồng Toàn, về Ngữ văn thì có Nghiên cứu văn bản Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đón của Hà Văn Minh, đặc biệt có hai bản Luận án Tiến sĩ đã được tác giả chỉnh sửa và xuất bản thành sách là Lé Quý Đôn trên tiễn trình ý thức văn học dân tộc của Đình Thị Minh Hằng thuộc ngành Ngữ văn học, và Phương pháp làm sử của Lê Quý Đôn của Đỉnh Công Vĩ thuộc ngành Sử học. Tuy thế, những di sản đồ sộ mà ông để lại vẫn luôn là đề tài hấp dẫn để tiếp tục đi sâu khai thác và nghiên cứu.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Đông
  • Tác giả: Nguyễn Thành Tuấn
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7192
  https://nitro.download/view/098E59E7AAEC27C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 13, 2022

Share This Page