Luận Văn Thạc Sĩ Quan Niệm Về Tính Giai Cấp Trong Văn Học Cách Mạng Việt Nam Giai Đoạn 1945 - 1985

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by quanh.bv, Mar 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quan Niệm Về Tính Giai Cấp Trong Văn Học Cách Mạng Việt Nam Giai Đoạn 1945 - 1985
  Nghiên cứu ảnh hưởng của quan niệm về tính giai cấp trong văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1985, cụ thể trong lý luận, phê bình văn học và thực tiễn sáng tác văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1985. Đề tài hướng đến mục đích tìm hiểu, nhìn nhận lại một giai đoạn văn học đã qua của đất nước nhằm tiến tới một cái nhìn tổng thể và sự đánh giá một cách khách quan về những thành tựu cũng như những mặt hạn chế của văn học Việt Nam thời kỳ từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước Đổi mới
  • Luận văn thạc sỹ văn học
  • Chuyên ngành Lý luận văn học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Thành
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thắm
  • 118 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012057&sp=T&sp=1&suite=def

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page