Luận Văn Tốt Nghiệp Quan Niệm Về Tự Do Của Jean Jacques Rousseau Trong Tác Phẩm Bàn Về Khế Ước Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Feb 5, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quan Niệm Về Tự Do Của Jean Jacques Rousseau Trong Tác Phẩm Bàn Về Khế Ước Xã Hội
  Jean Jacques Rousseau là một trong những đại diện tiêu biểu của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII, đồng thời cũng là một trong những người đã đặt nền móng tư tưởng cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) và cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đấu tranh cho sự phát triển xã hội, ông đã dành toàn bộ thời gian, sức lực viết những tác phẩm để bênh vực quyền tự do, bình đẳng. Tư tưởng về ý chí chung, khế ước xã hội, về quyền lực tối cao hay quyền lập pháp đã trở thành chất xúc tác cho tư tưởng cách mạng của giai cấp tư sản Pháp. Đặc biệt tư tưởng về tự do và bình đẳng của Rousseau đã trở thành một nội dung cơ bản của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Quang
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98320
  https://drive.google.com/uc?id=1t1DPQcejdtIC2CeeG7E4T9Y1YTIhfiFk
   

Share This Page