Luận Văn Thạc Sĩ Quần Thể Di Tích Lịch Sử - Văn Hóa Phố Hiến - Thị Xã Hưng Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandang123, May 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quần Thể Di Tích Lịch Sử - Văn Hóa Phố Hiến - Thị Xã Hưng Yên
  Phân tích khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, lịch sử - cư dân - văn hóa tác động tới sự hình thành, phát triển của quần thể di tích (QTDT) Phố Hiến, Hưng Yên, đặc biệt là tổng hợp những nguồn tư liệu khai thác trên thực địa để phác dựng lại sử đổi dòng của sông Hồng, phân tích vai trò của sông Hồng đối với sự tồn tại, phát triển của hệ thống di tích tại Phố Hiến - Hưng Yên. Tập trung nghiên cứu tái hiện quá trình hình thành QTDT này qua các thời kỳ lịch sử, phân loại các di tích tại địa bàn nghiên cứu. Đánh giá tính hệ thống, mối quan hệ giữa các di tích, qua đó cho thấy 134 di tích tồn tại trên khu vực Phố Hiến - Hưng Yên không phải là những di tích rời rạc, riêng lẻ mà chúng thực sự tạo thành một hệ thống, một quần thể có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tư liệu khai thác tại di tích và vùng xung quanh, đã phác dựng lại phần nào về diễn tiến lịch sử miền đất Phố Hiến - Hưng Yên. Lấy thời kỳ Phố Hiến - giai đoạn phát triển vàng son nhất của vùng đất này làm mốc phân chia, lịch sử Phố Hiến - Hưng Yên được tác giả chia làm 3 thời kỳ: tiền Phố Hiến, Phố Hiến và hậu Phố Hiến.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Quang Ngọc
  • Tác giả: Trần Thị Minh An
  • Số trang: 205
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021451
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2017

Share This Page