Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nội Dung Chuyên Đề Truyền Hình Của Đài PT-TH Cà Mau

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quản Trị Nội Dung Chuyên Đề Truyền Hình Của Đài PT-TH Cà Mau
  Truyền hình là một loại hình báo chí bên cạnh những đặc điểm chung của báo chí nó còn có những đặc điểm riêng biệt mang đặc trưng của truyền hình. Đó là tính thời sự. Bên cạnh chương trình thời sự, có một mảng nội dung không bao giờ thiếu được trên sóng truyền hình đó chính là chuyên đề. “Hệ thống chương trình này rất đắc dụng trong việc phản ánh hiện thực khách quan và có đối tượng công chúng xác định, nó đáp ứng nhu cầu phân tích, lý giải, bình luận và góp phần quan trọng tạo nên tính định kỳ của tổng thể kênh sóng. Các chuyên đề bù đắp phần lớn sự thiếu hụt trong cấu trúc thông tin về các mặt, các lĩnh vực, các vấn đề của thực tiễn mà các nội dung thời sự và văn nghệ chưa giải quyết được hoặc đáp ứng nhu cầu của một nhóm đối tượng chuyên biệt.” theo TS Bùi Chí Trung.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Quang Hào
  • Tác giả: Trần Ngọc Lưu Ly
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101232
  https://drive.google.com/uc?id=1Jf1eOEwxMK8i_byy1MWsxsIzxWbwkyyd
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page