Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_13-59-5.png
  Ngày nay, các ngân hàng đang phải đối mặt với một số thách thức bao gồm cạnh tranh gia tăng với các sản phẩm nhƣ tiền gửi, cho vay, và phí phát hành bảo lãnh; nhu cầu khách hàng tăng cao; biên lợi nhuận bị thu hẹp; và việc theo kịp với các công nghệ mới là nhu cầu bức thiết (Gade, 2005). Theo Onut và Partner, (2006), các ngân hàng và một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác đã nhận ra tầm quan trọng của Quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) và tiềm năng của nó để giúp họ tiếp cận khách hàng mới, duy trì các mối quan hệ hiện có và tối đa hóa giá trị suốt đời của họ
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Lãn
  • Tác giả: Đặng Nam Hưng
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46582
  https://drive.google.com/file/d/1EVwitzEdo1g9-LyCYpsQ_FIsFXzTNZiG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page