Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Nam Định

Discussion in 'Quản Trị Công Nghệ & Phát Triển Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Aug 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Nam Định
  NHCSXH được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ, thực hiện cho vay theo nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm tách tín dụng đối với người nghèo ra khỏi tín dụng thương mại để tăng năng lực cho hệ thống các Ngân hàng thương mại Nhà nước trong quá trình gia nhập cũng như giai đoạn phát triển WTO của Việt Nam. NHCSXH cho vay đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn nhằm tạo ra một kênh tín dụng chính sách mang tính tập trung, sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho vay đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, tạo việc làm cải thiện đời sống góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu khác. Nhằm đảm bảo đời sống an sinh xã hội tiến tới thoát nghèo bền vựng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hương Liên
  • Tác giả: Hoàng Trung Công
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62466
  https://drive.google.com/uc?id=1keIqgDYyOV1-LeCrLC375PfNahIh_gt_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page