Luận Văn Thạc Sĩ Quảng Bá Chương Trình Truyền Hình Trên Tạp Chí Truyền Hình Và Báo Điện Tử Đài Truyền Hình Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-30_12-40-22.png
  Quảng Bá Chương Trình Truyền Hình Trên Tạp Chí Truyền Hình Và Báo Điện Tử Đài Truyền Hình Việt Nam (Khảo Sát Từ 6/2012 Đến 6/2013)
  Nghiên cứu về sự hình thành, phát triển và việc quảng bá của các chương trình truyền hình; Phân tích điểm mạnh, điểm tồn tại và hạn chế của Tạp chí Truyền hình và Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam trong việc quảng bá các chương trình Truyền hình; Phân tích tầm quan trọng của việc quảng bá các chương trình Truyền hình Việt Nam để độc giả, đặc biệt là độc giả là cán bộ công tác tại Đài truyền hình Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc quảng bá chương trình truyền hình, để từ đó có thể tìm ra hướng quảng bá một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất; Đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động quảng bá chương trình truyền hình thông qua các kênh truyền thông của Đài truyền hình Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Đậu Ngọc Đản
  • Tác giả: Phạm Thu Thủy
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2698
  https://drive.google.com/uc?id=10gP9O1WRqXLL-pOIZ7-XtITFNGEHrUvO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page