Luận Văn Thạc Sĩ Quảng Bá Thương Hiệu Của Doanh Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_2-26-33.png
  Luận văn hệ thống hóa và xây dựng bước đầu một số vấn đề lý luận cơ bản cho việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp ở Việt Nam; Phân tích hoạt động quảng bá thương hiệu cũng như các phương tiện và phương thức quảng bá thương hiệu của một số thương hiệu thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói trên để đánh giá thực trạng, thành công cũng như hạn chế của quá trình quảng bá thương hiệu cũng như của phương thức, phương tiện đó; Bước đầu khái quát và chỉ ra một số xu thế quảng bá thương hiệu hiện đại trong những năm trước mắt.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông,
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS, TS. Vũ Quang Hào
  • Tác giả: Nguyễn Thu Giang
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/265
  https://drive.google.com/uc?id=1IQdZG3_bvp33lEhbIzNpvVoyZpc_Gn4b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page