Luận Văn Tốt Nghiệp Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Lao Động, Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quan hệ lao động trong thị trường là một loại quan hệ đặc biệt, nó vừa là quan hệ kinh tế đồng thời lại là quan hệ có tính xã hội và nhân văn sâu sắc bởi nó liên quan mật thiết đến yếu tố con người; nó vừa là quan hệ thỏa thuận vừa là quan hệ phụ thuộc; là quan hệ bình đẳng song bởi khả năng nảy sinh giá trị khi sử dụng nên dễ dẫn đến sự bất công và bóc lột trong quan hệ; là quan hệ cá nhân đồng thời lại bị chi phối của quan hệ có tính tập thể...
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ánh Minh
  • Tác giả: Phạm Thị Bé Hiền
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=15x79rWt1ssTm6CnTPd9XjbhfR4ZeloFb
   

Share This Page