Luận Văn Thạc Sĩ Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Hoạt Động Nuôi Chim Yến Từ Thực Tiễn Tại Tỉnh Ninh Thuận

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, Jun 4, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Hoạt Động Nuôi Chim Yến Từ Thực Tiễn Tại Tỉnh Ninh Thuận
  Tiếp cận thực tế công tác Quản lý nhà nước về nghề nuôi chim yến tại Ninh Thuận. Tác giả Luận văn nhận thấy vấn đề xây dựng nhà yến và hoạt động nuôi chim yến diễn ra một cách tự phát, ngoài vùng quy hoạch; mặc dù đã có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai nhưng khả năng áp dụng xử phạt đối với hoạt động nuôi chim yến còn hạn chế. Thông qua phương pháp phân tích và so sánh luật, cùng với các phương pháp định lượng, thống kê,... Tác giả sẽ làm sáng tỏ những tồn tại, thiếu sót của pháp luật Việt Nam trong quản lý các hoạt động nuôi chim yến. Từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể giải quyết có hiệu quả những tồn tại, hạn chế để hoạt động nuôi chim yến được quản lý ngày càng tốt hơn trên phạm vi cả nước.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS Lê Văn Hưng
  • Tác giả: Phạm Hưng An
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1vZvQ8u25rKfNt7gxJgUKcKSryOODmaKa
   

Share This Page