Luận Án Tiến Sĩ Quy Hoạch Phát Triển Mạng Lưới Đường Đô Thị Thành Phố Hải Phòng Hướng Tới Đô Thị Sinh Thái

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng' started by quanh.bv, Mar 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Luận án đề xuất 5 nhóm với 25 tiêu chí trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị tại thành phố Hải Phòng hướng tới đô thị sinh thái.
  2. Đề xuất phân vùng thành phố Hải Phòng thành 3 vùng khác nhau theo những đặc điểm riêng bao gồm: Phân vùng đô thị cũ; Phân vùng phát triển mới; Phân vùng thị trấn và nông thôn. Trên cơ sở những phân vùng đưa ra giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới đường phù hợp với những đặc điểm riêng.
  3. Luận án đề xuất tích hợp quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị với 5 loại quy hoạch bao gồm (Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch chung đô thị; Quy hoạch giao thông đô thị; Quy hoạch giao thông vận tải). Luận án đã ứng dụng mô hình 4 bước dự báo nhu cầu giao thông vận tải trên cơ sở đó đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị tại thành phố Hải Phòng hướng tới đô thị sinh thái.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Vinh, TS. Vũ Anh
  • Tác giả: Thân Đình Vinh
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37013
  https://nitroflare.com/view/DBB78C5E3FECA8F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page