Luận Án Tiến Sĩ Quy Hoạch Xây Dựng Các Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Tây Nam, Nghiên Cứu Ứng Dụng Cho Khu Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị' started by quanh.bv, May 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-11_14-33-28.png
  Quy Hoạch Xây Dựng Các Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Tây Nam, Nghiên Cứu Ứng Dụng Cho Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Tỉnh Tây Ninh
  Luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá được tổng quan về quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu biên giới và các vấn đề liên quan. Đề xuất được các vấn đề về quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Tây Nam và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
  Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó tác giả đề xuất UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung đối với từng khu kinh tế cửa khẩu của từng tỉnh và có thỏa thuận thống nhất đối với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt và ban hành.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Lê Anh Đức
  • Tác giả: Trịnh Ngọc Phương
  • Số trang: 280
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=40291
  https://drive.google.com/file/d/1nLcF-0AZVr72xv78O4qorR9NE_TFNvuQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page