Luận Án Tiến Sĩ Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by kimcuong230797, Nov 19, 2019.

 1. [​IMG]
  Trong thực tiễn xã hội hiện nay, vấn đề nhân quyền được xem như là một vấn đề nổi trội, liên kết nhiều hoạt động và các quan hệ xã hội lại với nhau. Mặc dù vấn đề này không phải là mới, cách đây 62 năm, vào ngày 10-12-1948, Ðại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua văn kiện quan trọng, đó là Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (UDHR). Bản Tuyên ngôn thế giới về QCN đã đặt ra cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về các quyền của con người
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Mai, PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh
  • Tác giả: Lê Minh Chuẩn
  • Số trang: 209
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17991
  https://drive.google.com/uc?id=1k7D0xOsV6O7CxZsy3N4GMJ6CHy9K9aS5
   
  Last edited by a moderator: Nov 19, 2019
  admin likes this.

Share This Page