Luận Án Tiến Sĩ Quyền Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiện nay có nhiều công trình khoa học nói về vấn đề quyền trẻ em và trẻ em có HCĐB, nhưng để phân tích một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng qui định, thực hiện pháp luật về quyền trẻ em có HCĐB ở Việt Nam hiện nay lại là một vấn đề khá mới mẻ. Luận án tập hợp hóa và phân tích, làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận về quyền trẻ em, trẻ em có HCĐB như khái niệm về trẻ em, trẻ em có HCĐB; Phân loại các nhóm quyền trẻ em có HCĐB theo Công ước Quyền trẻ em và pháp luật Việt Nam; Phân loại và phân tích cụ thể về từng nhóm trẻ em có HCĐB; đưa ra hệ thống các điều kiện và yếu tố tác động đến việc bảo đảm quyền trẻ em có HCĐB ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, phân tích và đề xuất cách nhìn mới, quan điểm mới về quyền trẻ em có HCĐB ở Việt Nam hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tường Duy Kiên
  • Tác giả: Tăng Thị Thu Trang
  • Số trang: 155
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2016
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=13678
  https://drive.google.com/uc?id=1ejHGUkZvc9g_bL-LqAKMTBTF19-qAwy2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page