Luận Văn Thạc Sĩ Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Và Nghiên Cứu Khoa Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-11_23-27-9.png
  Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Và Nghiên Cứu Khoa Học Văn Phòng Quốc Hội
  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cũng là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất ở tầm vĩ mô. Để Quốc hội đảm đương được trọng trách của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước và thực hiện quyền lực có hiệu quả, cơ quan thông tin-thư viện của Quốc hội có nhiệm vụ nghiên cứu, chọn lọc, xử lý và cung cấp thông tin giúp Quốc hội nắm bắt được các nguồn tin cần thiết để thực hiện 3 chức năng chính của mình. Đó là chức năng lập pháp; chức năng quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước; chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Phan Tân
  • Tác giả: Trịnh Giáng Hương
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/791
  https://drive.google.com/file/d/1s2cY40EXwPSN3CGgD_NfEgkqkS3U1hoz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page