Luận Văn Tốt Nghiệp Sáo Trúc Và Sự Hiện Diện Của Nó Trong Văn Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandanglv123, Sep 25, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Sáo Trúc Và Sự Hiện Diện Của Nó Trong Văn Học (Khảo Sát Qua Một Số Tác Giả Ở Chương Trình Ngữ Văn Phổ Thông)
  Vào thế kỷ XX nghệ thuật nói chung, nghệ thuật âm nhạc nói riêng của Việt Nam đã phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc hiện nay, bên cạnh sự phát triển những loại nhạc khí mới như piano, guitar,… thì nhạc khí cổ truyền vẫn được lưu giữ và phát triển ở Việt Nam như đàn tỳ bà, đàn nguyệt, nhị, khánh đá, chuông đồng, các loại trống… và không thể bỏ quên loại nhạc khí huyền thoại là sáo trúc. Ở thời kỳ đổi mới, trong hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII cũng chỉ rõ nhiệm vụ của chúng ta là “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Bất cứ nền văn hoá âm nhạc nào trên thế giới cũng đều bắt nguồn từ âm nhạc dân gian và âm nhạc Việt Nam cũng không ngoài quy luật đó. Sự hình thành và phát triển sáo trúc ở Việt Nam là một chặng đường gian nan vất vả bởi nó gắn liền với diễn trình của lịch sử dân tộc. Nhạc khí truyền thống Việt Nam được xây dựng trên cơ sở âm nhạc truyền thống lâu đời của các dân tộc kết hợp với sự du nhập của âm nhạc Thế giới.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tính
  • Tác giả: Lê Ngọc Hiền
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2019
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-15246
  https://drive.google.com/uc?id=1ew8nEIXoZzpDXQR9UcEL7a9eNRSALLRw
   

Share This Page