Luận Án Tiến Sĩ Sâu Keo Da Láng Spodoptera Exigua (Hubner) (Lepidoptera - Noctuidae) Hại Hành Hoa Và Biện Pháp Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Jan 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sâu Keo Da Láng Spodoptera Exigua (Hubner) (Lepidoptera - Noctuidae) Hại Hành Hoa Và Biện Pháp Phòng Chống Tại Hưng Yên
  Nghiên cứu đặc điểm hình thái học, sinh vật học, sinh thái học của sâu keo da láng S. exigua, sinh vật học: ảnh hưởng của nhiệt độ (20-30oC), ẩm độ 65-84% và cây thức ăn (6 loại cây trồng) đến sự gia tăng quần thể của sâu keo da láng S. exigua trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu về ong ký sinh M. pallidipes có tiềm năng kiểm soát quần thể sâu keo da láng trên đồng ruộng; và nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu keo da láng hại cây hành hoa ở Khoái Châu, Hưng Yên.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang, GS.TS. Phạm Văn Lầm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hương
  • Số trang: 203
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=30344
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page