Luận Án Tiến Sĩ Siêu Đồ Thị Và Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Phi Chu Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Feb 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Siêu Đồ Thị Và Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Phi Chu Trình
  Trình bày cơ sở lý luận vê mô hình dữ liệu quan hệ, trình bày một số khái niệm về siêu đồ thị của lược đồ CSDL và các điều kiện tương đương của lược đồ CSDL phi chu trình. Đi sâu nghiên cứu và phân loại các lược đồ với các đặc tính riêng biệt của mỗi lớp, xây dựng một số thuật toán để đoán nhận tính phi chu trình và tổ hợp các thuật toán để được một thuật toán nhằm phân loại các lớp lược đồ CSDL phi chu trình. Đề xuất một số phương pháp biểu diễn các câu hỏi trong CSDL quan hệ bằng siêu đồ thị. Kết quả đã xây dựng được một thuật toán để tối ưu hoá các câu hỏi trên một CSDL tập trung cũng như phân tán
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: Hồ Thuần, Đặng Huy Ruận
  • Tác giả: Nguyễn Văn Định
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007662
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page